Hướng dẫn import tài khoản từ file excel

huuthoqt1994

Moderator
Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản và quy định tài khoản truy cập để thi người dùng có thể vào module Tài khoản truy cập mục "Nhập từ excel".
1571884950616.png

Sau khi truy cập mục Nhập từ excel, người dùng có thể tải file mẫu về và điền thông tin vào.
Lưu ý:
  • Người dùng nhập theo hướng dẫn.
  • Tên đăng nhập, và email không được trùng với các dữ liệu khác.
  • Nếu người dùng có tạo dữ liệu tùy biến thì phải bổ sung trong file excel theo thứ tự.
1571885062050.png

Sau khi điền thông tin vào file excel và tải mẫu lên để kiểm tra. Kiểm tra hợp lệ người dùng đến phần cấu hình
1571886197564.png

Cấu hình xong người dùng đến bước tạo tài khoản. Như vậy là người dùng đã tạo tài từ file excel.

1571886338832.png
 
Top