Hướng dẫn quy định nhóm, người làm bài thi

huuthoqt1994

Moderator
Để quy định người hoặc nhóm làm bài thi đầu tiên chúng ta cần tạo nhóm mong muốn làm bài thi, để tạo nhóm chúng ta vào module Tài khoản và chọn Nhóm Thành viên ( người dùng có thể tạo thêm nhóm và quy định tài khoản nào thuộc nhóm đó )
1572419923740.png

Quy định tài khoản thuộc nhóm người dùng sửa một tài khoản và chọn tài khoản thuộc nhóm mà người dùng mong muốn.

1572420364253.png

Và sau khi đã có thông tin tài khoản trong nhóm, người dùng chỉ cần chọn nhóm tham gia trong lúc tạo đề thi là xong.

1572420437423.png
 
Top