Tạo menu website

phuongthao1996

New member
Hiện tại hệ thống AZtest đã có những danh mục menu sẵn, nhưng một số người dùng sẽ muốn tạo thêm các menu để hiển thị các chức năng như thông báo lịch thi, thông báo tin tức trường học, tổ chức ....
Hôm này mình xin hướng dẫn mọi người các tạo menu trên hệ thống website thi trực tuyến AZtest.
Đầu tiên các bạn vào Mục menu site sau đó chọn khối menu là "Top Menu"
1571455617216.png
Sau khi vào được khối Top Menu thì chúng ta sẽ thấy danh muc menu, ở đây người dùng có thể quản lý tất cả các danh mục menu và thêm cho mình danh mục menu mới.
1571455848386.png

Khi thêm mục menu người dùng cần lưu ý:
Liên kết đến module , tên mục và đường dẫn liên kết ngoài ra người dùng còn có thể quy định danh mục đó nhóm được xem. Sau khi thêm xong chúng ta lưu lại và ra ngoài website để xem thành quả nhé !
1571456146415.png
 
Top