Video tự phát khi chưa đến câu hỏi.

khuongcn

New member
- Trong một đề thi có chứa video, khi chưa đến câu hỏi có video, mà video đặt ở chế độ auto play thì video sẽ được phát luôn (dù câu hỏi hiện thị đang làm câu hỏi khác).
- Với bộ câu hỏi nhiều video thì sẽ bị trường hợp là tất cả các video cùng phát.
- Giải pháp tạm thời là tắt autoplay cho tất cả các video, nhưng mình vẫn đề xuất là khi mở đến trang câu hỏi có chứa video thì video autoplay thì sẽ hay hơn.
 
Top